Historie o Residence Nosticova Praha

Hotel Alchymist Nosticova Palace

Alchymist Nosticova Palace v Praze se nechala inspirovat hlavně dobou císaře Rudolfa II., 16. stoletím, kdy byla Praha centrem alchymie, mystického učení a umění. Dvůr Rudolfa II. se hemžil alchymisty, kteří se snažili přeměnit kov ve zlato, ale také obchodníky s uměním, kteří se snažili obohatit již tak bohaté sbírky císaře. Hotel je typický barokem a je dekorovaný v historickém stylu.

Historie

Nejstarší záznamy o Alchymist Nosticova Palace, která je též známá pod jménem Residence Nosticova Praha, se datují do roku 1658, avšak první záznamy o tomto domě se vztahují již k roku 1522. V tomto roce se totiž rada Malé strany rozhodla, že se rozparcelují pozemky Lazarovských zahrad, které byly vybudovány na půdě Maltézského kláštera Matky Boží a kláštera Pražského Jezulátka. V témže roce byl vybudován jednopatrový dům a mnoho z původních architektonických prvků, jako například klenuté stropy, dřevěné trámy a zbytky kamenného vstupu, se zachovaly až do současnosti.

Alchymist Nosticova Palace v průběhu století prodělal rozsáhlé rekonstrukce a přístavby. Též se měnili její majitelé. Jedním z nich byl například Jan Josef Schifl, který Nosticovu residenci koupil v roce 1731, a dům byl od té doby znám pod jménem Schiflův dům. Historické záznamy nám říkají, že po roce 1814 měla Residence Nosticova již tři patra a honosila se malovanými podpůrnými sloupy, které však byly bohužel zničeny v průběhu času. Též máme zachovanou zprávu, ve které je detailní popis rezidence z roku 1865, kdy měla budova již čtyři apartmány, pět pokojů a chodbu. Zdá se, že vnitřní zdi byly ze dřeva a do apartmánů se vstupovalo přes vnější chodbu a přístřešek.

Též v Langwelově modelu Prahy, vytvořeného během let 1826 - 1837, je zpodobněn Alchymist Nosticova Palace, a tak víme, že během těchto let byla renovována a přikrášlena fasáda do Hellichovy ulice. Budova měla mansardovou střechu a dvě vikýřová okna. Fasáda do Nosticovy ulice zůstala nezměněna i se svými pěti podlažími a třemi vikýřovými okny.

Alchymist Nosticova Palace se navrátil do své původní krásy díky nadšení a odhodlání současného italského vlastníka hotelu, pana Giorgia Bonelli, který vynaložil nemálo energie a financí, aby navrátil historický půvab tomuto skutečně výjimečnému pražskému domu, nyní butik hotelu, nacházejícím se v centru Prahy.