Nejstarší záznamy o Alchymist Nosticova Palace, která je též známá pod jménem Residence Nosticova Praha, se datují do roku 1658, avšak první záznamy o tomto domě se  vztahují již k roku 1522. V tomto roce se totiž rada Malé strany rozhodla, že se rozparcelují pozemky Lazarovských zahrad, které byly vybudovány na půdě Maltézského kláštera Matky Boží a kláštera Pražského Jezulátka. V témže roce byl vybudován jednopatrový dům a mnoho z původních architektonických prvků, jako například klenuté stropy, dřevěné trámy a zbytky kamenného vstupu, se zachovaly až do současnosti.

Alchymist Nosticova Palace v průběhu století prodělal rozsáhlé rekonstrukce a přístavby. Též se měnily její majitelé. Jedním z nich byl například Jan Josef Schifl, který Nosticovu residenci koupil v roce 1731, a dům byl od té doby znám pod jménem Schiflův dům.  Historické záznamy nám říkají, že po roce 1814 měla Residence Nosticova již tři patra a honosila se malovanými podpůrnými sloupy, které však byly bohužel zničeny v průběhu času. Též máme zachovanou zprávu, ve které je detailní popis rezidence z roku 1865, kdy měla budova již čtyři apartmány, pět pokojů a chodbu. Zdá se, že vnitřní zdi byly ze dřeva a do apartmánů se vstupovalo přes vnější chodbu a přístřešek. 

Též v Langwelově modelu Prahy, vytvořeného během let 1826 - 1837, je zpodobněn  Alchymist Nosticova Palace, a tak víme, že během těchto let byla renovována a přikrášlena fasáda do Hellichovy ulice. Budova měla mansardovou střechu a dvě vikýřová okna. Fasáda do Nosticovy ulice zůstala nezměněna i se svými pěti podlažími a třemi vikýřovými okny. 

Alchymist Nosticova Palace se navrátila do své původní krásy díky nadšení a odhodlání současného italského vlastníka hotelu, pana Giorgia Bonelli, který vynaložil nemnoho energie a financí, aby navrátil historický půvab tomuto skutečně výjimečnému  pražskému domu, nyní butik hotelu, nacházejícího se  v centru Prahy.  

 

 

příjezd

nocí

hostů

rezervovat

zpět na menu