Dějiny domu

Dnešní vila stojí na parcelách bývalé zahrady Lazarovské, kterou obec roku 1600 koupila od Jakuba menšíka z Menštějna. Zahrada byla rozdělena na čtyři stavební parcely.

Na parcelách byly postupně postaveny zahradní domky a parcely byly postupně odkoupeny jezuitským řádem. Původními majiteli byli například malíř Bartoloměj Sprangler, dvorský apatykář Martin Šerchl či poštmistr v království Českém Ferdinand Prugker z Gruneburghu. Vše se odehrávalo v letech 1601-1647.

V roce 1653 byl na 4 stavebních místech postaven zahradní dům sloužící k rekreaci nazývající se „zahrada pánů patrů jezuvitů“ a udává se, že místo patřilo k záduší.

V roce 1911 byl dům připojen k svěřeneckému jmění hrabat Chodků.

příjezd

nocí

hostů

rezervovat

zpět na menu